Cerdyn Smart ar gyfer Dosbarthiad Garbage Yn y Gymuned

- Dec 04, 2018-

Ein cyfrifoldeb ni yw gofalu am yr amgylchedd. Mae angen cyflymu'r broses o sefydlu systemau gwastraff i'w dosbarthu y gellid eu haddasu i amodau lleol, fel y gallai pobl gymryd rhan a gwella ymwybyddiaeth y dosbarthiad gwastraff.

Heddiw, mae llawer o gymunedau yn hyrwyddo'r model dosbarthu sbwriel "Rhyngrwyd +". Mae'r cerdyn smart yn cael ei ddosbarthu yn y gymuned breswyl, a threfnir y safle didoli sbwriel. Gall preswylwyr roi'r sbwriel dosbarthu i'r bin sbwriel cyfatebol gan gerdyn smart, bydd bin sbwriel yn pwysoli'n awtomatig a bydd y cerdyn preswyl yn derbyn pwyntiau cyfatebol y gellir eu cyfnewid am arian parod.

Garbage classification.jpg

Trwy'r gweithgareddau dosbarthu sbwriel deallus, mae brwdfrydedd y trigolion am ddosbarthu sbwriel wedi gwella, fel y gwelwyd bod ymwybyddiaeth o ddiogelu'r amgylchedd wedi gwella'n barhaus ac mae arfer da o ddosbarthu sbwriel wedi cael ei ddiwylliant.

Pâr o:Cerdyn Cube Seremoni dadorchuddio Nesaf:Ciwb Ciwb Darparu Arddull Unrhyw Fandiau Clawr RFID